Plataforma
Dret a Escollir
llibertat d'ensenyament
CAT   CAST
dilluns, 20 de novembre de 2017
Important valor simptomàtic de l'informe PISA
Sense llibertat d'educació no es pot construir cap llibertat.
La recepta catalana per millorar: autonomia i més avaluació
Més de 700 centres s'han acollit a plans per elevar els seus resultats
Les escoles concertades tenen de mitjana un 12% d'immigrants
En la seva majoria, els estudiants procedeixen del Marroc i, en segon lloc, dels de països del sud d'Amèrica
Per a què serveix estudiar?
Invertir en educació comporta un risc notable, ja que l'oferta del sistema no s'adequa a les necessitats de l'economia
José Manuel Boquet
President de la Federació de Centres d'Ensenyament
[<] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 [>]

Si lo desea puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la siguiente dirección CALLE Balmes 92, 08008 Barcelona, tel. 934673231 o bien enviando un mail a la dirección de correo electrónico: info@dretaescollir.org
Dret a Escollir es una inicitaiva de Ample.