Plataforma
Dret a Escollir
llibertat d'ensenyament
CAT   CAST
dilluns, 20 de novembre de 2017
Barcelona suspèn la descentralització del Consorci d'Educació per manca de temps
Espera el decret del Govern per modificar les zones de preinscripció escolar
Madrid serà "zona única educativa"
Aguirre anuncia que els pares podran portar els seus fills al centre que triïn .- Les escoles fixaran els criteris d'admissió
El 91,32% dels alumnes de P3 aniran a l'escola que han triat en primera opció
El 91,32% dels alumnes que el proper curs iniciaran la seva escolaritat obligatòria ho faran a l'escola que han triat en primera opció seus pares
Concertats sense alumnes 'especials'
La manca de mitjans de l'escola concertada empeny als escolars que tenen necessitats singulars a concentrar-se en els centres públics
Indispensables a l'aula
No sé si parlem massa o massa poc d'ensenyament, d'educació, ho podem dir de moltes maneres
RESTAR ÉS SUMAR??
La Conselleria d’Educació ha informat de la seva intenció d’eliminar la sisena hora a l’educació primària de les escoles públiques. Al•leguen que aquesta hora des de que es va implantar no ha dona
[<] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 [>]

Si lo desea puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la siguiente dirección CALLE Balmes 92, 08008 Barcelona, tel. 934673231 o bien enviando un mail a la dirección de correo electrónico: info@dretaescollir.org
Dret a Escollir es una inicitaiva de Ample.