Plataforma
Dret a Escollir
llibertat d'ensenyament
CAT   CAST
dimarts, 21 de novembre de 2017
Manifest pel Dret a Escollir

Les mares i els pares de Catalunya, conscients de ser els principals responsables de l'educació dels nostres fills i filles, com ho proclama la Declaració Universal dels Drets Humans i veient el tarannà del debat sobre l'educació en valors que s'està duent a terme, volem manifestar:

PRIMER
Denunciem la negació d'alguns dels drets fonamentals de les mares i pares de família en el debat sobre la lliure elecció de centre, l’assignatura d’educació per a la ciutadania i l’educació sexual i afectiva de les nostres filles i fills menors d’edat. S’estan imposant en les campanyes públiques adreçades a la infància determinats models ideològics, en detriment de la qualitat i la pluralitat del nostre sistema educatiu, i dels drets dels pares a ser els principals responsables d’aquesta educació i, per tant, per a escollir el model que considerin més adequat.

SEGON
Rebutgem enèrgicament el clima de confrontació generat. Solament un diàleg serè pot promoure els drets de les diferents components culturals i ideològiques de la nostra societat. Denunciem la creixent absència de diàleg dels poders públics de Catalunya amb les famílies i amb les organitzacions de famílies en el desenvolupament dels valors i models educatius dels nostres fills i filles.

TERCER
Reafirmem que tota acció pública i legislació sobre  l’educació en valors, la sexualitat i l’afectivitat dels nens i nenes de Catalunya ha de ser objecte d'un consens basat en els drets fonamentals de les persones, i especialment de la infància, única manera de garantir-ne el respecte tal com estan reconeguts en la Declaració Universal dels Drets Humans, els convenis internacionals, els preceptes constitucionals, i la jurisprudència dels tribunals de l'Estat.

QUART
Agraïm l’interès i el treball educatiu amb els nens i nenes que realitzen els responsables públics, les institucions socials i els centres escolars, tant els de gestió pública com els d'iniciativa social. Esperem que tots realitzin l'esforç necessari per a garantir una educació de qualitat i que promoguin una pluralitat d'opcions educatives, que respongui a la diversitat existent en la nostra societat i en les famílies.

CINQUÈ
Entenem que és el respecte al caràcter propi del centre escolar el que garanteix l'exercici del dret a la pluralitat, i el que permet als pares i mares l'elecció del projecte educatiu que volen per als seus fills.

A PARTIR D'AQUESTS PRINCIPIS EXIGIM:

1. Un pacte social d'educació que respecti el dret fonamental de les mares i pares d’escollir el model d’educació que desitgin per als seus fills i, per tant, la llibertat d'elecció de centre escolar per part de tots, en igualtat d'oportunitats.

2. En coherència amb l’anterior, la retirada dels models ideològics i els continguts concrets de l’assignatura d’Educació per a la Ciutadania i de les campanyes públiques sobre sexualitat i afectivitat que no respectin la pluralitat i els drets fonamentals dels pares d’educar els seus fills d’acord amb les seves conviccions.

3 Comptar sempre amb el consens social, i sobretot amb la informació, el consentiment i la col.laboració de les famílies, en totes les actuacions públiques sobre educació en valors, sexualitat i afectivitat adreçades als menors d’edat.

4. Un tracte respectuós per a tots els centres educatius i per a les famílies que han decidit educar els seus fills i filles segons els models i valors que lliurement hagin escollit.

 

PER ADHERIR-TE AL MANIFEST 


Si lo desea puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la siguiente dirección CALLE Balmes 92, 08008 Barcelona, tel. 934673231 o bien enviando un mail a la dirección de correo electrónico: info@dretaescollir.org
Dret a Escollir es una inicitaiva de Ample.