Plataforma
Dret a Escollir
llibertat d'ensenyament
CAT   CAST
dimarts, 21 de novembre de 2017
La meitat dels repetidors no sap el bàsic en llengües i matemàtiques en acabar Primària
Notícies

E-Mail destinatari
Nom remitent

Un 49,55% dels alumnes que han repetit algun curs durant la Primària no aconsegueixen assimilar les competències bàsiques - català, castellà, matemàtiques i anglès - en acabar aquesta etapa, per la qual cosa se situen en zona de fracàs, segons han demostrat les proves d'avaluació de sisè de Primària realitzades per més de 70.000 i presentades aquest dijous per la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau.

   Segons ha concretat, la meitat dels alumnes que a l'educació Primària han tingut de repetir algun curs tenen un nivell baix en les competències mínimes exigibles en aquesta etapa, mentre que només un de cada deu -9,5%- arriba a nivells alts tot i haver repetit.

   Aquestes dades han fet a la Conselleria qüestionar la validesa de la política generalitzada de repeticions de la qual, ha criticat, que el Govern és tan partidari, de manera que ha emprès una etapa de "reflexió" d'aquestes polítiques, que de moment es concreta en fomentar que els alumnes s'apuntin a matèries optatives de reforç en lloc de a altres més lúdiques.

   "Creiem que és molt millor intensificar la prevenció a Primària que les repeticions a Secundària", ha apuntat.

   Amb això, els resultats obtinguts aquest any en les proves mostren una millora respecte a anys anteriors, ja que si aquest any el 20,1% dels alumnes no aconseguia les competències bàsiques, l'any anterior aquesta xifra s'elevava al 21,2% .

   La reducció del fracàs escolar ha estat especialment notòria en català i castellà on s'ha passat del 22,6 al 15,8% en català, i del 22,2% al 19% en castellà, mentre que en matemàtiques la reducció del fracàs ha estat menor, passant del 18,5% al ​​18,2% i en anglès s'ha incrementat el fracàs, des d'un 21,8% a un 27,4% responent a un canvi metodològic en els exàmens, ha argumentat.

   La consellera ha justificat la millora de la situació en llengües gràcies a la implantació de mesures com el pla d'impuls a la lectura i l'activació del Servei Escolar Personalitzat (SEP).

NOUS EXÀMENS

   Aquesta millora del nivell impulsarà per al proper any un nou plantejament d'aquests exàmens, perquè comencin a tenir en compte també als estudiants excel·lents, de manera que no només es divideixi entre nivell baix, mitjà i alt, sinó que incorpori un quart nivell , basat en l'excel·lència.

   Com és habitual en aquestes proves, en la segregació de resultats entre nois i noies, elles obtenen millors resultats en les llengües, mentre que ells en les ciències, així com també es constata les diferències entre escoles privades i públiques, davant el que Rigau ha recordat: "El nivell socioeconòmic és determinant però no condicionant".

   A tall d'exemple, si el 18,9% dels alumnes de l'escola pública fracassen en català, a la privada ho fan un 9,1%, cosa que és especialment pronunciat en matemàtiques, ja que no arriben al coneixement mínim el 20,9% a la pública enfront del 8,5% de la privada.

   En el cas d'anglès aquests percentatges encara es separen més, ja que si el 33% dels alumnes de la pública no saben anglès, a la privada només afecta el 5,1% dels estudiants.

   BARCELONA, 14/06/12 (EUROPA PRESS) -


Si lo desea puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la siguiente dirección CALLE Balmes 92, 08008 Barcelona, tel. 934673231 o bien enviando un mail a la dirección de correo electrónico: info@dretaescollir.org
Dret a Escollir es una inicitaiva de Ample.