Plataforma
Dret a Escollir
llibertat d'ensenyament
CAT   CAST
dimarts, 21 de novembre de 2017
Miquel Charneco: "La participació de les famílies és fonamental per a l'èxit acadèmic"
Notícies

E-Mail destinatari
Nom remitent

El CEIP Joaquim Ruyra del barri de La Florida de L'Hospitalet ha estat mereixedor enguany del títol honorífic de Distinció Ciutadana, que atorga el consistori en reconeixement a la tasca que fan ciutadans i col·lectius en benefici de la ciutat. L'escola va començar a funcionar el 1974 i és l'única que s'ha transformat en una comunitat d'aprenentatge, amb el suport del Centre d'Investigació Social i Educativa (CREA) de la Universitat de Barcelona (UB).

Què representa aquest premi per a l'escola?

Sobretot és un premi per a les famílies que col·laboren estretament amb l'escola, un reconeixement al seu treball i a la seva implicació en el funcionament del centre i com a conseqüència en l'educació dels seus fills.

Què és una comunitat d'aprenentatge?

Significa obrir les portes als pares i a les mares, que puguin participar plenament en tot el relacionat amb l'escola, des d'ajudar en festes i excursions fins col·laborar en les classes com a reforç als professors, ajudant els alumnes a llegir, a escriure o a seguir les classes. La principal novetat del projecte, en què participem per segon any, és que la col·laboració dels pares es produeix dins de l'horari lectiu. El nostre centre sempre ha estat pioner en projectes d'aquest tipus, coses noves que s'han de provar per millorar la qualitat de les classes i de l'educació.

Quina ha estat la resposta dels pares?

Extraordinària. Els pares i les mares s'han involucrat molt en el projecte, cada un en el que pot i dins les seves possibilitats, tant pel que fa a horaris com a coneixements. També comptem amb la col·laboració d'alumnes de la UB que estudien carreres relacionades amb l'educació i ens ajuden en les classes.

Quin tipus d'activitats realitzen els voluntaris?

Per exemple contribueixen a la lectura dels clàssics. A classe els alumnes llegeixen una obra clàssica i posteriorment treballen com extrapolar aquesta oferta a la situació actual. Una altra de les activitats consisteix a canviar d'activitats ràpidament. Per exemple, en una classe d'una hora, cada mitja hora els alumnes van fent coses diferents. D'aquesta manera s'aprofita més el temps.

Tot això per atendre una població escolar que es caracteritza per la diversitat cultural. Quin és el perfil de l'alumne del centre?

Aproximadament el 84% dels nostres alumnes són d'origen immigrant, o bé nascut fora de Catalunya o bé de família immigrant. El principal problema, el handicap, el tenim quan els alumnes arriben a meitat de curs o a meitat de la seva vida educativa. Hem de començar llavors un procés d'adaptació al sistema, d'aprendre la llengua ... Quan un alumne comença a l'escola des del primer curs, sigui quin sigui el seu origen, no té perquè tenir cap problema.

També es forma a les famílies ...

Al Joaquim Ruyra també fem classes de català o d'alfabetització per als pares dels alumnes com una mesura més per contribuir a la seva integració en la nostra societat.

Mari Carmen Gallego

La Vanguardia.com 24/05/12

Foto:El Director del centre Miquel Charneco


Si lo desea puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la siguiente dirección CALLE Balmes 92, 08008 Barcelona, tel. 934673231 o bien enviando un mail a la dirección de correo electrónico: info@dretaescollir.org
Dret a Escollir es una inicitaiva de Ample.