Plataforma
Dret a Escollir
llibertat d'ensenyament
CAT   CAST
dimarts, 21 de novembre de 2017
Danys col•laterals
Notícies

E-Mail destinatari
Nom remitent

Aquesta sol·licitud a donat peu a molts debats i a molta xerrameca però algú a parat a pensar en els danys que aquest canvi podria provocar als nens, a les seves famílies i a totes les persones que treballen en els serveis extraescolars complementaris?

Crec que aplicar la jornada intensiva tot l’any fomentaria el sedentarisme??  El fracàs escolar??,  Les baixes per depressió per part dels mestres pel sobre esforç que hauran de fer per tal que nens des dels 3 anys estiguin 5 hores atents sense parar i més ara on hi hauran aules amb fins 30 nens?? Penso que això no serà sostenible, baixarà el rendiment escolar, augmentarà el temps de pati per necessitat dels alumnes i en definitiva els nens aprendran menys coses cada any. A més, això implicaria una crisi dels equipaments que proporcionen serveis de menjador i extraescolars que es veuran sense usuaris.

Es parla de la Crisi, diuen que cal estalviar i que un horari intensiu implicaria estalvi en llum i calefacció, però els espais escolars són també on es fan les extraescolars i el servei d’acollida o guarderia, amb la qual cosa la llum i si escau la calefacció seguiran obertes fins la finalització d’aquests serveis. Que passarà si la crisi acaba algun dia? Tots sabem que si les escoles aconsegueixen aquest horari ja no es tornarà a l’horari anterior per molt grasses que estiguin les vaques.

Es parla d’equipar els horaris amb Europa on hi han moltes escoles que apliquen la jornada intensiva, però aquestes comencen normalment a les 7:30 o a les 8:00. També es voldran equiparar en aquest aspecte?.  Començar una jornada intensiva cap a les 9:00 implicaria que nens a partir de P3 haguessin de dinar a partir de les 14:00 quan actualment dinen a les 12:00. Penso que això pot implicar que quan sigui l’hora de dinar els nens ja no tinguin gana per estar molt cansats i que a les hores lectives del migdia els nens no atenguin tant baixant de manera considerable  el seu rendiment escolar.

Si les escoles pleguen abans, les extraescolars començaran abans i alguns nens no podran gaudir d’aquest servei degut a que els seus pares no arribarien a temps per portar-los. Es reduiria el nombre de nens usuaris de les extraescolars i això implicaria que es pugi el preu del servei o fins i tot que aquest desapareixes.

Actualment hi ha molts pares a l’atur que podrien fer-se càrrec dels nens a partir del migdia, però aquesta realitat no ha de durar per sempre. Cal tenir visió de futur i pensar que les famílies que avui estan a l’atur demà tindran feina i l’horari dels nens hauria de ser mínimament conciliador. Si,  a molts països europeus ja està implantat aquest horari a les escoles, però les famílies gaudeixen d’unes mesures conciliadores que permeten atendre la feina i la família en condicions.

Amb l’abolició de la sisena hora molts pares i moltes mares van reestructurar el seu  horari laboral per atendre els nous horaris dels seus fills, ara no podem ni plantejar-nos un nou reestructurament amb els temps que corren.

Ara els nens surten junts i berenen al parc i comparteixen una estona amb els amics. Si una família ha de sortir de casa expressament per anar al parc els costarà molt i les relacions entre els nens i entre els pares s’anirà refredant.

L’Any passat es van assignar algunes escoles com a pilot per a veure com funcionava la jornada intensiva. Ara tot junt acaben aquest juny el seu primer any, i es molt aviat per saber si els resultats són millors. Es parlava de veure evolució de 2 anys per tal de començar a opinar.

La veritat és que un canvi tan dràstic com aquest em fa tenir els meus dubtes de si realment aquest possible canvi, és el millor per als nostres fills.

Per Maite Marin


Si lo desea puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la siguiente dirección CALLE Balmes 92, 08008 Barcelona, tel. 934673231 o bien enviando un mail a la dirección de correo electrónico: info@dretaescollir.org
Dret a Escollir es una inicitaiva de Ample.