Plataforma
Dret a Escollir
llibertat d'ensenyament
CAT   CAST
dilluns, 20 de novembre de 2017
Escola retallada a Gavà
Notícies

E-Mail destinatari
Nom remitent

Aquesta decisió deixa fora prop de 20 famílies. Pel curs vinent s’hi han presentat 44 sol·licituds en primera opció, davant d’una oferta que ha quedat reduïda a 25 places.

No entenem aquesta decisió que el Departament d’ensenyament ha pres en el darrer moment, atès que hi ha escoles públiques i concertades del mateix poble amb un nombre molt inferior de sol·licituds. Demanem al Govern autonòmic que modifiqui l’oferta educativa actual i recuperi els dos grups de P3, atenent a l’equilibri del territori i els drets individuals dels alumnes, mares, pares o tutors.

Esperem que la decisió d’eliminar la segona línia sigui reconsiderada i tots els pares que han triat aquesta escola hi puguin matricular els fills. Aquesta decisió està causant un gran malestar a les famílies afectades i a tots els que formem part del CEIP Marcel·lí Moragas.

MARTA VILÀ

Gavà

La Vanguardia, Cartas del Lectors

10/05/12


Si lo desea puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la siguiente dirección CALLE Balmes 92, 08008 Barcelona, tel. 934673231 o bien enviando un mail a la dirección de correo electrónico: info@dretaescollir.org
Dret a Escollir es una inicitaiva de Ample.