Plataforma
Dret a Escollir
llibertat d'ensenyament
CAT   CAST
dimarts, 21 de novembre de 2017
La universitat com a bombolla
Notícies

E-Mail destinatari
Nom remitent

La pregunta feta als delegats dels estudiants de la meva facultat sobre com es plantegen la dedicació a la universitat va rebre una resposta molt significativa: "Procurem equilibrar les activitats, les relacions i l'estudi". Cap prioritat entre aquestes tres potes que mantenen el seu equilibri personal. És a dir, poca o cap prioritat per a l'estudi. Ho intuïm, per exemple, quan aquell estudiant poc brillant acaba sent dels que treuen millor nota. El que m'interessa de la resposta és la seva serietat. Ens ho hauríem de prendre com una declaració de principis, com la base ideològica que justifica l'actitud dels nostres estudiants. La seva dedicació a l'estudi arribarà fins al punt en que no comprometi les activitats ni les relacions. Tants esforços personals, institucionals i pressupostaris estèrils per manca de disponibilitat.

 

Volem bons professionals? Necessitem millors estudiants. I la millora l'hem de buscar fora de l'aula. Probablement, l'etapa en què els joves es prenen més seriosament l'estudi és en segon de batxillerat; precisament quan treure un 7 en lloc d'un 5 pot significar accedir a la carrera desitjada. Estem parlant d'un incentiu que ajuda a relativitzar la necessitat d'esbarjo i justifica l'esforç emprat. En aquesta etapa, si els joves estudien més (fins i tot allò que no els interessa) és pel seu interès.

 

I em pregunto, què incentius reben els nostres estudiants universitaris? Portem massa temps prenent decisions just en sentit contrari. Dos exemples. Les normes de permanència són tan laxes que la pèrdua d'una convocatòria no es percep com una oportunitat perduda. Sense exàmens de setembre, merescudes o immerescudes, les llargues vacances d'estiu són immaculades per a tots. Considero que l'increment del cost de la matrícula per a convocatòries successives així com la proposta recent de pujar la nota mínima per accedir a una beca van en la bona direcció. No obstant això, necessitem promoure un marc d'incentius que incideixi més directament sobre l'interès de l'alumne i que, probablement, sigui incompatible amb l'actitud paternalista actual. Hem anat convertint la universitat en una bombolla on joves poc responsables viuen amb comoditat protegits de les inclemències d'un món que, en el millor dels casos, coneixen a través de les pàgines del diari.

La Vanguardia, 10 maig 2012

Pere Roura, Catedràtic de Física, Universitat de Girona


Si lo desea puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la siguiente dirección CALLE Balmes 92, 08008 Barcelona, tel. 934673231 o bien enviando un mail a la dirección de correo electrónico: info@dretaescollir.org
Dret a Escollir es una inicitaiva de Ample.