Plataforma
Dret a Escollir
llibertat d'ensenyament
CAT   CAST
dimarts, 21 de novembre de 2017
Taula Rodona 26 abril, L'efecte pantalla:fills comunicats o aïllats?
Notícies

E-Mail destinatari
Nom remitent

El Sindicat de Pares vol promoure un us responsable d’aquestes pantalles des de el coneixement, en valors i actituds, perquè els nostres fills puguin fer front  a la seva vida digital amb responsabilitat.

 

L’objectiu de la taula rodona no es tant prendre consciencia dels perills i alarmes sinó ser coneixedors de la necessitat d’un a educació digital pels nostres fills i filles , que per altre banda ja son nadius digitals.

 

Aquesta trobada vol detectar quins valors transmetre i de quina manera hem de treballar-los en el entorn familiar, perquè arribin assolir autonomia i responsabilitat en el us de les pantalles i la seva identitat digital.

inscripcions: efectepantalla@sindicatdepares.com


Si lo desea puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la siguiente dirección CALLE Balmes 92, 08008 Barcelona, tel. 934673231 o bien enviando un mail a la dirección de correo electrónico: info@dretaescollir.org
Dret a Escollir es una inicitaiva de Ample.