Plataforma
Dret a Escollir
llibertat d'ensenyament
CAT   CAST
dilluns, 20 de novembre de 2017
Educació lligarà més les beques al rendiment acadèmic
Notícies

E-Mail destinatari
Nom remitent
El ministre d'Educació, Cultura i Esports, José Ignacio Wert, ha anunciat que el seu departament canviarà el criteri d'assignació de les beques, de manera que, a més de complir les condicions socioeconòmiques o el llindar de renda, s'exigirà un major rendiment acadèmic per seu accés i manteniment. "Ara mateix per a l'accés a la universitat n'hi ha prou amb un aprovat i, dins d'ella, amb superar el 80% dels crèdits o fins i tot només el 60% en algunes carreres. S'han convertit en una assignació no competitiva. Això cal revisar-lo i ser més exigents ", ha afirmat durant l'esmorzar informatiu organitzat pel Fòrum Nova Societat.
La taxa de rendiment (crèdits aprovats respecte als matriculats) dels becats universitaris esta situada en el 79%, 14 punts més que la de la població universitària en general (65%), segons dades del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport recollides per Europa Press. Els estudiants becaris de la branca de Ciències de la Salut arriben a un rendiment del 87,1%, els d'Arts i Humanitats el 83%, els de Ciències Socials i Jurídiques el 80%, els de Ciències el 78,8% i els de Enginyeria i Arquitectura el 67,9%.
En matèria d'ensenyament superior, el titular d'Educació no ha descartat reduir l'actual nombre de convocatòries d'exàmens (de 4 a 6 segons universitats) i ha anunciat que vol crear i tenir ja treballant al març un "consell d'experts d'alt nivell" que realitzarà un diagnòstic de reforma del sistema universitari i que proposarà sistemes d'avaluació i incentius als centres, prenent com a referents els millors campus del món.
La tercera hora
El ministre ha estat molt caut després de ser preguntat per l'ensenyament del castellà a Catalunya. "Hi ha un contenciós pel que fa al compliment de la llei sobre l'anomenada tercera hora que tractarem de resoldre", ha recordat. També ha mesurat les seves paraules sobre la reivindicació d'alguns pares que el castellà sigui llengua vehicular per a l'ensenyament. "Part de les obligacions del Govern és garantir que es compleixin les resolucions dels tribunals. Anirem en aquesta direcció", ha apuntat.
La nova assignatura d'Educació Cívica i Constitucional que substituirà l'Educació per la Ciutadania de l'etapa socialista podria començar a fer-se realitat ja el pròxim curs en el temari, segons el ministro. Wert ha considerat que "és possible" que hi hagi canvis ja en "els continguts" el proper curs, "perquè el mecanisme per canviar el nom a l'assignatura requereix una llei orgànica, però en canvi els continguts es poden resoldre per decret".
Dimarts, febrer 14, 2012 -
El Periodico, ANTONIO M. YAGÜE

Si lo desea puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la siguiente dirección CALLE Balmes 92, 08008 Barcelona, tel. 934673231 o bien enviando un mail a la dirección de correo electrónico: info@dretaescollir.org
Dret a Escollir es una inicitaiva de Ample.