Plataforma
Dret a Escollir
llibertat d'ensenyament
CAT   CAST
dimarts, 21 de novembre de 2017
Els pares volen escurçar les vacances de l'estiu
Notícies

E-Mail destinatari
Nom remitent

Els col·lectius de pares dels centres públics i privats volen posar setge a la jornada contínua i modificar el calendari de vacances, escurçant el festa estival. Pretenen que l'escola s'adapti a la realitat social i a les necessitats dels nens i de les seves famílies, perquè asseguren que en l'actualitat prevalen les preferències dels professors, que s'han convertit en un grup de pressió invencible.

L'associació de pares majoritària en la concertada (Concapa) acaba de demanar públicament "un debat nacional sobre els horaris escolars, de manera que sempre es tingui en compte, en primer lloc, l'interès del menor". La Federació de Pares Miguel Virgós, la majoritària a l'escola pública asturiana, està d'acord en principi amb aquesta idea, segons ha assenyalat la seva actual presidenta Pilar García.

Els pares ho tenen clar però l'Administració no es pronuncia. Des de la Conselleria d'Educació del Principat expliquen que "el calendari escolar a Astúries s'acorda anualment en una comissió en la qual estan representats els sindicats, les associacions de pares i el Govern", de manera que aquest és el fòrum en el qual s'hauria de tractar qualsevol tipus de modificació.

No obstant això, Pilar García assenyala que els pares són minoritaris en aquestes taules de decisió, en què, al final, els interessos dels estudiants queden relegats. De la mateixa manera que tampoc tenen majoria suficient en els consells escolars dels centres ni en el del Principat.

L'argument de Concapa és que tres mesos de vacances a l'estiu "és un període excessiu", a més de perjudicial, perquè els alumnes "perden hàbits d'estudi i es dificulta la relació familiar". Segons ell, les vacances "estan mal distribuïdes", perquè serien preferibles menys dies a l'estiu i més al llarg de tot l'any. D'aquesta manera s'acoblarien millor els calendaris de pares i fills.

D'altra banda, les famílies amb fills matriculats a la concertada creuen que els horaris continuats, de vuit a tres de la tarda, són massa llargs per a un nen i acusen el sistema de "supeditar" l'interès del professorat.

L'argument dels pares de l'escola pública és pràcticament idèntic. Defensen la jornada partida en els centres, sobretot, a Primària, perquè és molt difícil que un nen pugui assimilar les classes durant sis hores seguides. En Secundària, en canvi, comprenen que els instituts optin per la contínua, perquè el mètode d'aprenentatge en els adolescents és diferent.

Malgrat les seves reticències, la jornada contínua s'imposa en els centres públics asturians. Paloma García és conscient i proposa alternatives per conciliar vida familiar, laboral i escolar: l'obertura de centres a la comunitat. La presidenta de la FAPA Miguel Virgós afirma que a les escoles en què es posa en marxa és un èxit, però matisa que amb prou feines té implantació. "És una cosa que han de demanar els directors, no ho pares, i no solen fer-ho perquè implica que algú ha de quedar per les tardes", va explicar.

Per Paloma García la participació de les famílies en les taules de decisió sobre l'educació asturiana és una mica "de gaita i tambor", o el que és el mateix, els demanen que siguin presents però no se'ls té en compte. Creu que no es valora prou els seus plantejaments.

El debat sobre horaris i calendari escolar torna a estar sobre la taula. La universitat ja ha modificat el seu, adaptant a la resta d'Europa. Resta per saber si passarà alguna cosa similar a les etapes obligatòries.

S. D. Machargo - La Voz de Asturias,11 de septiembre 2011.

 


Si lo desea puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la siguiente dirección CALLE Balmes 92, 08008 Barcelona, tel. 934673231 o bien enviando un mail a la dirección de correo electrónico: info@dretaescollir.org
Dret a Escollir es una inicitaiva de Ample.