Plataforma
Dret a Escollir
llibertat d'ensenyament
CAT   CAST
divendres, 15 de desembre de 2017
La Plataforma Dret Escollir proposa avançar el procés de pre-inscripció
Notícies

E-Mail destinatari
Nom remitent

La plataforma Dret  Escollir; Llibertat d´Ensenyament constituïda per nombroses mares i pares i diverses entitats adherides ha anat augmentant el seu nombre d'adhesions i actualment disposa de més de 37.000 adherits.

Des del seu origen, la Plataforma ha estat molt plural i està formada per persones de molt diferents sensibilitats. Les uneix només el seu lema i la seva declaració de principis.

Des de la seva constitució, la Plataforma ha volgut contribuir a millorar el sistema educatiu en general i en particular la llibertat d' Ensenyament i el dret que tenen els pares a escollir l'opció educativa que desitgin per als seus fills.

Des del nostre punt de vista aquest dret no està garantit amb les actuals normatives, en concret amb el vigent decret de matriculació.

És per això que volem presentar a la Consellera d´ Educació una sèrie de propostes per a millorar el dret a escollir. Després de diverses setmanes aprofundint amb experts en educació i amb la col·laboració de nombroses entitats, ampas i mares i pares amb alumnes en escoles públiques i concertades, hem elaborat unes propostes concretes i viables, que estem segurs que faran possible que la voluntat i la llibertat dels pares estiguin més presents en el procés de matriculació d'alumnes.


La Plataforma Dret  Escollir; Llibertat d´Ensenyament proposa:


1 . Avançar el procés de pre-inscripció del curs 2006-2007 a Gener de 2006.

D'aquesta manera l'administració amb les dades de la pre-inscripció pot planificar amb més temps en virtut de la demanda dels pares.

Amb l'actual sistema és materialment impossible que la necessària planificació educativa de l'administració respecti la voluntat dels pares. I tot això, perquè la voluntat dels pares és recollida per l'administració a partir del 4 d'abril, sent al maig quan comença el període de matriculació. En el termini d'un mes és practicament impossible planificar línies per curs, ràtios d'alumnes per aula i altres necessitats respectant la voluntat dels pares.

2 . Establir el ràtio general, d'alumnes per aula, seguint la demanda mitja de la zona i deixant al consell escolar de cada centre públic o concertat la posibilitat d'ampliar-lo o disminuir-lo segons demanda, un 20%. i donar la possibilitat als centres d'ampliar línies per a satisfer la demanda dels pares.

L'administració ha de valorar que no en tots els municipis o districtes municipals es pot exigir un nombre d'alumnes per aula per motius de població i deu existir flexibilitat per a atendre la demanda.

3 . Suprimir els criteris generals de prioritat en l'admissió de l'alumnat, exepte en el cas de noies i nois que ja tinguin germans en el centre, que tindran prioritat.

I en el cas que la demanda superi a l'oferta i que les possibles i voluntàries ampliacions de ràtios o línies hagin esgotat la possibilitat de satisfer la demanda dels pares, establir un sorteig entre tots els demandants.

Els criteris de priorització discriminen per diverses raons i deixa a moltes famílies en situacions de desigualtat davant la possibilitat de triar centre escolar. Per exemple, la zonificació limita la llibertat d'escollir i discrimina als nens en virtut del domicili dels pares, fent guetos. No tots els municipis o districtes municipals gaudeixen de la mateixa riquesa i pluralitat d'opcions educatives. No es pot discriminar per raó del domicili.

4. Respecte a la matrícula viva, nou vinguts que han de matricular als seus fills quan arriben; no determinar-los la seva plaça i deixar-los triar entre les places lliures restants que deu oferir una oficina d'informació, no de matriculació.


Tots tenim dret a triar en llibertat.


Si lo desea puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la siguiente dirección CALLE Balmes 92, 08008 Barcelona, tel. 934673231 o bien enviando un mail a la dirección de correo electrónico: info@dretaescollir.org
Dret a Escollir es una inicitaiva de Ample.