Plataforma
Dret a Escollir
llibertat d'ensenyament
CAT   CAST
dimarts, 21 de novembre de 2017
El 91,32% dels alumnes de P3 aniran a l'escola que han triat en primera opció
Notícies

E-Mail destinatari
Nom remitent

un percentatge que puja al 94,45% en el cas dels que començaran primer d'Educació Secundària Obligatòria (ESO).

Així ho asseguren les dades facilitades avui pel Departament d'Ensenyament, en el primer dia de la publicació de les llistes de nens admesos als centres escolars, un pas previ a la matriculació dels alumnes, que es realitzarà entre els dies 6 i 10 de juny pròxims.

Ensenyament precisa en un comunicat que 81.757 nens de tres anys iniciaran el proper curs 2011-2012 la seva vida escolar oficial i que, d'aquests, el 91,32% ho faran en el centre que havien demanat com a primera opció.

El primer curs d'ESO, que suposa el pas de l'escola a l'institut, congrega també un gran volum de peticions de preinscripció, si bé el nombre total no ha estat facilitat per Ensenyament, que assegura que el 94,45% dels alumnes han obtingut en la preinscripció al centre demanat en primer lloc.

En educació primària, el volum de sol·licituds de preinscripció és menor que en l'educació infantil i Secundària, ja que la majoria d'alumnes continuen estudiant en el mateix centre escolar.

En aquest cas, un 77,68% dels sol·licitants han obtingut el centre demanat en la preinscripció com a primera opció.

En total, 126.303 assignacions de plaça s'han satisfet com a primera opció, una xifra superior a la de la preinscripció de l'actual curs i que es va elevar a 119.497.

Una de les novetats de la preinscripció per al pròxim curs ha estat la introducció per part del govern català d'un nou criteri de desempat, segons el qual s'han atorgat cinc punts per a l'alumne que hagi tingut el seu pare, mare o germans escolaritzats l'escola en què s'ha presentat la sol licitud.

Aquest criteri ha estat legat en un total de 24.179 preinscripcions, de les quals 16.392 ho han fet per entrar en centres públics i 7.787 en escoles concertades.

La Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya (Fapac) ha presentat un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra aquest criteri en considerar que és "discriminatori", especialment per als alumnes immigrants nouvinguts, ha indicat avui a Efe el representant de la federació a Barcelona, ​​Enric Llurba.

Llurba ha precisat que, en el procés de preinscripció, s'han produït problemes en diversos barris de Barcelona per falta de places, especialment a Gràcia, Sant Antoni, Sagrada Família, Llacuna i Diagonal Mar, de manera que la Fapac ha portat davant el Consorci d'Educació de Barcelona les instàncies de 17 famílies que estaven en desacord amb les seves opcions.

Segons dades d'Ensenyament, en la preinscripció s'ha reduït a la meitat els grups de P3 en els que s'incompleix la ràtio d'alumnes -25 per classe-.

Així, aquest curs hi ha 238 grups de P3 que superen els 25 alumnes i el proper curs escolar 2011-2012 seran 126 els que tinguin més nens dels que seria recomanable en una classe.

A partir d'avui, els centres d'educació Infantil i Primària i d'educació secundària publiquen al tauler d'anuncis la relació d'alumnes admesos, i les famílies rebran un missatge als seus mòbils en què se'ls informa del centre assignat als seus fills. EFE

 

Barcelona, ​​(EFE) .-

2011.05.02 / ABC Agències


Si lo desea puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la siguiente dirección CALLE Balmes 92, 08008 Barcelona, tel. 934673231 o bien enviando un mail a la dirección de correo electrónico: info@dretaescollir.org
Dret a Escollir es una inicitaiva de Ample.