Plataforma
Dret a Escollir
llibertat d'ensenyament
CAT   CAST
dimarts, 21 de novembre de 2017
RESTAR ÉS SUMAR??
Notícies

E-Mail destinatari
Nom remitent

La Conselleria d’Educació ha informat de la seva intenció d’eliminar la sisena hora a l’educació primària de les escoles públiques.  Al·leguen que aquesta hora des de que es va implantar no ha donat els fruits esperats i que els recursos s’han de focalitzar millor.

Puc entendre que estem en crisi, que al curs 2011-2012 s’hauran d’atendre a 15.000 alumnes més, que actualment no hi ha prou oferta docent per atendre’l,  però la solució no és deixar de dotar a uns alumnes d’un dret ja adquirit.

Els nens seran atesos una hora menys al dia, els mestres hauran d’impartir una hora mes de classe, i segons les noticies el departament portarà a terme aquestes mesures i d’altres similars  amb o sense el vist-i-plau de la comunitat educativa.

Realment es creu que reduint la primària en 1050 hores es reduirà el fracàs escolar?, personalment crec que aquesta mesura el farà augmentar i bastant.  Restant no es pot sumar, i aquesta diferencia de 1050 hores dotarà als alumnes de les escoles privades o concertades de més eines per a poder afrontar millor la ESO  i el Batxillerat que no pas un alumne de l’escola pública i això es miri com es miri és una manera de discriminar als alumnes.

Una altre mesura discriminatòria és que aquesta reducció serà aplicada a totes les escoles públiques a excepció d’aquelles que segons encara no se sap ben be quin criteri es consideri que  estan en entorns desfavorits o en escoles amb baixos resultats escolars

Tanmateix aquestes modificacions no  afecten només a mestres i alumnes sinó també a familiars i altres professionals de la comunitat educativa com són els monitors.

-        L’escola pública és una opció però a vegades és la única (ja sigui per motius econòmics o per falta d’oferta d’un altre tipus d’ensenyament en el lloc de residència) i no per aquest motiu la educació de nens de la mateixa edat a de ser diferent.

-        Hi ha un gran nombre de professionals del lleure que cada dia es responsabilitzen de tenir cura dels germans petits dels alumnes de primària mentre aquets imparteixen la sisena hora.  Si aquesta desapareix centenars de persones en quedaran sense feina i tornarem a sentir a les noticies que augmenta l’índex d’atur.

-        També es cert que a part de pensar en els alumnes s’ha de pensar en les seves famílies doncs la educació d’un nens és responsabilitat de tota la comunitat educativa (família inclosa). Un canvi a l’horari escolar dels nens implicarà que molts pares i mares en actiu o hauran de sol·licitar canvis d’horari en els llocs de treball o bé hauran de recórrer a serveis alternatius. Totes les opcions impliquen una disminució del poder adquisitiu de la família.

- les extraescolars municipals es veuran afectades per aquest canvi i adaptaran de la mateixa manera els seus horaris impedint així que alguns nens no puguin gaudir dels seus serveis perquè  els seus pares no poden conciliar la seva vida laboral amb els horaris escolars

-        Finalment aquesta mesura donarà mes feina a les associacions de mares i pares, les quals hauran d’oferir més alternatives i activitats extraescolars les quals resultaran mols cares degut a que cada vegada hi ha menys subvencions per a AFAS, AMPAS, ... i degut a que per causa de la crisis hi ha molts pares a l’atur i per tant la demanda d’aquest servei serà menor.

-        El paper dels avis aquí també juga un paper important. El fet que les dones tinguin fills a una edat cada vegada més tardana,  fa que els avis siguin cada vegada més grans i que en molts casos es converteixin més en una càrrega que en un suport de cura als nets, i a més la jubilació a de servir per a gaudir de la vellesa no per a carregar-se de responsabilitats infantils i més ara que l’edat de jubilació s’ha endarrerit.

Ja estem farts de que es jugui amb nosaltres i que cada anys ens tinguem que trobar amb sorpreses pel que fa a l’escolarització: setmanes blanques, canvis o reduccions d’horaris, colònies ara si i ara no, .... quina serà la pròxima??

Maite Marin


Si lo desea puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la siguiente dirección CALLE Balmes 92, 08008 Barcelona, tel. 934673231 o bien enviando un mail a la dirección de correo electrónico: info@dretaescollir.org
Dret a Escollir es una inicitaiva de Ample.