Plataforma
Dret a Escollir
llibertat d'ensenyament
CAT   CAST
dimarts, 21 de novembre de 2017
Les escoles concertades tenen de mitjana un 12% d'immigrants
Notícies

E-Mail destinatari
Nom remitent

La immigració és una realitat que té la seva màxima expressió en les aules de les escoles de la ciutat, però la òptica es distorsiona si analitzem per separat aquesta situació en funció de si els centres d'ensenyament són públics o concertats. Mentre que la presència d'estrangers en els estudis d'educació infantil i primària de les escoles públiques de Reus és del23% respectivament, en el cas dels centres concertats de  la ciutat la mitjana de tots ells està al voltant del 12%. El mapa escolar Encara que la diferència sigui tan gran entre les dues opcions educatives, entre les escoles concertades de la ciutat també hi ha disparitat de xifres. En aquest sentit, el Col·legi Nostra Senyora de la Presentació i el Col·legi Sant Josep són els que tenen un major percentatge d'escolars immigrants, un 25% i un 12% dels centres d'ensenyament i la Divisió de les zones en el mapa escolar també determina que el percentatge d'escolars estrangers sigui més o menys », argumenta la directora acadèmica d'Infantil i Primària del Col·legi Sant Josep, Misericòrdia Sisniega. La procedència Aquest és un dels aspectes unificats en la radiografia de les dues opcions educatives. En aquest sentit, al cap de la llista d'orígens d'alumnes el magrebí (12,23%; 9.7%) »seguit dels del centre i el sud d'Amèrica (6%; 8,2%) els d'Europa de l'Est (1,96%; 1,1%) i la resta de països integrants de la Comunitat Europea.

Però aquest comportament està canviant en els darrers temps, amb l'arribada d'alumnes procedents de països asiàtics: «La crisi ha provocat, a més de la disminució d'alumnes immigrants, que s'hagin anat de la ciutat. En aquest sentit, l'anuència de població procedent d'Àsia aquesta compensant les xifres », apunta Misericòrdia Sisniega. Espais d'acollida en tot el procés d'integració les aules d'acollida són una peça clau per a la sociabilització de l'alumnat. En aquest sentit, cal recordar que a la ciutat hi ha dos Espais de Benvinguda Educativa (EBE), la funció és que els nous alumnes coneguin la cultura i les tradicions de la seva nova ciutat d'acollida i s'inicien amb el català: «El treball que es desenvolupa tant en aquests espais com a les aules d'acollida és principalment és la immersió lingüística dels nouvinguts, ja que aquest és el vehicle perquè s'integrin i desenvolupin les seves capacitats personals », explica la directora acadèmica d'Infantil i Primària del Escola Sant Josep, Misericòrdia Sisniega.

Silvia Forné, Diari de REUS, 29 DE NOVOEMBRE DE 2010


Si lo desea puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la siguiente dirección CALLE Balmes 92, 08008 Barcelona, tel. 934673231 o bien enviando un mail a la dirección de correo electrónico: info@dretaescollir.org
Dret a Escollir es una inicitaiva de Ample.