Plataforma
Dret a Escollir
llibertat d'ensenyament
CAT   CAST
dimarts, 21 de novembre de 2017
Catalunya anima les escoles a llogar espais per finançar-se
Notícies

E-Mail destinatari
Nom remitent

En temps de crisi cap recurs economic és menyspreable. La Generalitat de Catalunya vol que els directors d'escoles públiques i instituts no siguin només líders pedagògics, sinó també gestors econòmics. Per això reforçarà les seves atribucions, donant-los poders "per obtenir i, si cal, acceptar, recursos econòmics (...) en el marc de la legislació vigent per la rendibilització de l'ús de les instal.lacions del centre", segons l'últim esborrany de decret de direccions de centres educatius al qual ha tingut accés aquest diari i que el Govern català preveu aprovar en pocs dies.

Aquesta atribució obre la via, per exemple, al lloguer de les instal.lacions de les escoles, sempre que no interfereixi amb l'activitat escolar. La norma en preparació no concreta quines són les activitats de les que es podran obtenir ingressos. Deixa així obert que sigui per cessió d'espais per a activitats esportives, socials o empresarials.

Alguns instituts catalans ja han llogat espais fora de l'horari escolar. No així les escoles, on la gestió sol dependre dels ajuntaments, encara que ara serà el director qui decideixi sobre l'arrendament.

Per facilitar aquestes tasques, els directors d'escoles de Catalunya dirigiran la gestió econòmica del centre. A aquestes funcions dels directors s'uneixen altres que ja havia avançat la Generalitat. Una d'elles és que proposaran les plantilles de docents al Departament d'Educació perquè el perfil dels professors s'adapti al projecte educatiu de l'escola. Educació, però, tindrà l'última paraula. Els directors podran seleccionar els mestres interins, dins de la borsa de treball oficial, que ara va per ordre d'antiguitat en la llista.

També tindran els directors més sou, segons l'esborrany de decret. Per cada quatre anys que ocupin el càrrec consolidaran una part d'un plus de direcció: el 15% al final del quart any, el 35% al final del vuitè, el 55%, del dotzè i del 75% als 16 anys. Ara només es consolida el plus de direcció en acabar tot el mandat. Aquest complement suposa uns 700-800 euros al mes, segons fonts docents.

A més de passar a ser autoritat pública (els seus testimonis i informes tenen presumpció inicial de veracitat), als directors també els correspondrà la potestat disciplinària en casos de faltes lleus, normalment retards a acudir a la feina i faltes no justificades. En el terreny pedagògic es manté la intenció ja avançada que podran observar la pràctica pedagògica a l'aula, és a dir, entrar a les classes.

Andalusia, País Basc, Galícia o la Comunitat Valenciana tenen normes diferents sobre ús de les instal.lacions. Al País Basc qualsevol activitat lucrativa en els centres, més enllà de qüestions educatives, ha de ser decidida pels responsables governamentals, però no és freqüent.

A Galícia, les escoles poden cedir espais per fer esport en els seus pavellons, el que en ocasions té com a contraprestació el pagament d'un lloguer, que no està taxat, per l'ús de les instal lacions, despeses de llum o altres subministraments.

En canvi, Andalusia permet des de fa anys als directors de les escoles i instituts que obtinguin ingressos extres, per exemple, arrendant les seves instal.lacions, segons la Conselleria de educacion.es la Comunitat Valenciana no s'ha donat cap cas de centre públic que llogui la seva espai per a obtenir fons.

SEBASTIÁN TOBARRA - Barcelona -

El País, 2010.10.15


Si lo desea puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la siguiente dirección CALLE Balmes 92, 08008 Barcelona, tel. 934673231 o bien enviando un mail a la dirección de correo electrónico: info@dretaescollir.org
Dret a Escollir es una inicitaiva de Ample.