Plataforma
Dret a Escollir
llibertat d'ensenyament
CAT   CAST
dilluns, 20 de novembre de 2017
Cate al Departament d'Educació
Notícies

E-Mail destinatari
Nom remitent

. El seu objectiu era mesurar el nivell de les seves competències bàsiques en els àmbits de comunicació lingüística, matemàtica, coneixement i interacció amb el món físic i competència social i ciutadana.

Una de les conclusions que es desprèn de l'informe és que l'alumnat espanyol té un nivell raonable de coneixements, però falla en aplicar, quelcom semblant al que deia l'informe PISA de 2006, centrat llavors a l'ESO. I, conseqüentment, suposo que aquest deu ser el problema amb què es trobaran -si és que no ho fan ja- les universitats del país. És a dir, que aquest fenomen que la majoria d'especialistes coincideix anomenat "crisi de l'educació" afecta tots els nivells educatius.

Les causes d'aquesta "crisi" són, sens dubte, múltiples i difícils d'analitzar. I, tanmateix, l'informe del Ministeri d'Educació trenca algun dels tòpics manejats: la situació econòmica de les regions i la inversió en educació no estan relacionades directament amb els resultats. Per exemple, el País Basc és la més inversora i, tanmateix, ocupa el lloc 14 en la classificació de les comunitats autònomes. Catalunya -al número 12 - no s'allunya massa de la situació basca: amb una inversió per estudiant per sobre de la mitjana espanyola, els nostres nens i nenes suspenen.

Sens dubte, ens queda molt per arribar a la desitjada mitjana de la despesa europeu per estudiant. I, no obstant, ens queda molt més que el simple fet de desemborsar bitllets si volem tenir un ensenyament públic de qualitat i generacions d'estudiants capaços no només d'interioritzar continguts, sinó, sobretot, de aplicar-los.

Per renovar un model educatiu insatisfactori i antiquat, el Departament d'Educació de la Generalitat ha promogut l'ús de les noves tecnologies, la necessitat és inqüestionable. No obstant això, els materials digitals que va afavorir el setembre passat eren tan -o més- insatisfactoris i antiquats que el model que pretenien corregir. Això sense comptar que, en moltes ocasions, els centres educatius segueixen sense disposar d'una infraestructura tecnològica adequada. En qualsevol cas, vistos els materials, era flagrant l'escassa importància que el departament donava als continguts.

Aquest menyspreu cap als continguts és el mateix que es percep en la seva apologia de la reutilització de qualsevol llibre, sigui de text o literari. I no només instiga a això, sinó que concedeix una subvenció per escolar a cada centre que participi en el programa dissenyat. Així, potser les butxaques de les famílies surten beneficiats, però tots els professionals del llibre deixen de cobrar per la seva feina: llibreries, editorials, autors i autores, il·lustradors i il·lustradores ... Seria més just concedir beques de llibres a les famílies que realment ho necessitin, i no aquest cafè per a tothom.

El Departament d'Educació pretén també amb això -diu- fomentar l'ús racional dels recursos, el que és un encert, sempre que no conculqui, com és el cas, el dret a estimar la lectura i a respectar els llibres. La reutilització d'una novel·la no permet marcar el llibre, ni tenir-lo dedicat, ni construir una biblioteca personal, ni rellegir l'obra passats uns anys, ni conservar de més dels llibres de la infància ... La reutilització d'una novel·la converteix la lectura en una mera activitat escolar.

Segons el citat informe del ministeri, hi ha una correlació directa entre el nombre de llibres a casa i els resultats de la prole: a més llibres, millors resultats. Sens dubte, perquè atresorar volums a les prestatgeries de casa no implica només treure la pols de tant en tant, sinó, sobretot, tenir, com defensa Daniel Pennac, en el seu llibre Com una novel·la: "El dret a no llegir, el dret a saltar pàgines, el dret a no acabar el llibre, el dret a llegir qualsevol cosa, el dret a llegir en qualsevol lloc ...".

Perquè el departament no protegeix aquests drets, li dono un cate.

GEMMA LIENAS 2010.06.19

El País.com, Catalunya


Si lo desea puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la siguiente dirección CALLE Balmes 92, 08008 Barcelona, tel. 934673231 o bien enviando un mail a la dirección de correo electrónico: info@dretaescollir.org
Dret a Escollir es una inicitaiva de Ample.