Plataforma
Dret a Escollir
llibertat d'ensenyament
CAT   CAST
dimarts, 21 de novembre de 2017
Arriba l'hora de la PAU per més de 26.000 estudiants catalans
Notícies

E-Mail destinatari
Nom remitent

Comença avui a Catalunya la Prova d'Accés a la Universitat (PAU), el passaport indispensable pel qual passaran un total de 26.427 estudiants el somni és entrar a la universitat. Les proves es realitzaran tant al matí com a la tarda fins el proper dia 11 i els futurs universitaris s'enfrontaran amb algunes novetats fruit de l'aplicació de la Llei Orgànica d'Educació (LOE).

Els alumnes hauran de superar primer la fase general, que consta de cinc exàmens Llengua Catalana i Literatura, Llengua Estrangera, Història o Història de la Filosofia, més l'examen corresponent a la matèria triada per l'alumne en funció de la branca que hagi escollit durant el batxillerat (Arts, Ciències i Tecnologia i Humanitats i Ciències Socials).

Els que obtinguin una mitjana mínima i 5, entre la PAU (40%) i el Batxillerat (60%), podran presentar-se de forma voluntària a la fase específica. En ella, els alumnes s'examinaran d'altres assignatures de la seva modalitat però diferents a la triada en la fase general, independentment de que no les hagi cursat durant el batxillerat i que estiguin associades a la branca de coneixement del grau que vulguin estudiar.

La nota de la prova voluntària té una validesa de dos anys i els alumnes poden fer tantes vegades com vulguin. A més, poden realitzar fins a tres exàmens però només es tindrà en compte, per a la nota final, els dos exàmens amb la qualificació més alta. Aquesta nota es multiplicarà per 0,1 o 0,2 de tal manera que cada un dels dos exàmens voluntaris podrà sumar fins a un punt a la nota final de l'alumne, o fins a dos si les universitats han assenyalat aquesta assignatura com una de les prioritàries .

Un model millorat

D'aquesta manera, 14.893 alumnes tenen pensat fer un total de set exàmens; 6.255 faran vuit i 3.014 sis. Mentrestant, 1.630 estudiants faran només els exàmens de la fase general i la resta, 635 persones, s'examinaran de la fase específica.

Així és el nou model de l'antiga selectivitat, més obert i flexible ja que permet a l'estudiant dissenyar la prova d'acord amb els seus interessos i contribueix a millorar la qualitat de l'opció en l'elecció d'estudis universitaris pel fet d'haver de acreditar millors coneixements o millors aptituds en unes determinades matèries relacionades amb els estudis que hagi de cursar. A més, la PAU permet el reciclatge al llarg de la vida i que l'opció de batxillerat no condicioni per sempre a l'estudiant.

Els alumnes provenen dels 700 centres amb què compta Catalunya. En concret, 25.086 provenen de batxillerat, 502 són repetidors que van suspendre l'any passat, 835 repeteixen les PAU per millorar la nota i 4 han fet 2n de batxillerat a l'estranger. Tots ells seran vigilats per uns 1.300 professors, els quals atendran els dubtes dels joves durant les proves i corregiran els exàmens.

La majoria s'examinarà a Barcelona (19.923 estudiants). La segueixen Girona (2568), Lleida (1564) i Tarragona (2372). No serà fins el dia 25 de juny quan els estudiants coneguin els resultats de les seves exàmens a través del web del Consell Interuniversitari de Catalunya i el dia 28 en els seus centres respectius.

L'any passat van superar la prova el 93,07% dels alumnes que es van presentar, els qui més van obtenir una nota mitjana de 6,16. Els que es quedin a portes o no vagin a presentar-se ara, tindran una segona oportunitat els dies 7, 8 i 9 de setembre.

Ana Isabel Martínez

Redacció Aprendemas

2010.06.09


Si lo desea puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la siguiente dirección CALLE Balmes 92, 08008 Barcelona, tel. 934673231 o bien enviando un mail a la dirección de correo electrónico: info@dretaescollir.org
Dret a Escollir es una inicitaiva de Ample.