Plataforma
Dret a Escollir
llibertat d'ensenyament
CAT   CAST
dimarts, 21 de novembre de 2017
El 8,4% d’infants de P3 i el 7,3% de primer d’ESO no han estat admesos en el centre escollit en primera opció i han vist retallats els seus drets.
Notícies

E-Mail destinatari
Nom remitent

El 91,6% dels alumnes de P3 i el 92,7% de primer d'ESO han estat admesos en el centre escollit en primera opció

* La informació es pot consultar als centres educatius, a les Oficines d’Escolarització i al web del Departament www.gencat.cat/educacio

El 91,6% dels alumnes de P3 i el 92,7% de primer d’ESO han estat admesos en el centre que van escollir com a primera opció un cop ha acabat el procés de preinscripció. El percentatge és lleugerament superior al del procès de preinscripció anterior, que va ser del 90,93% per a P3 i 91,65% per a primer d’ESO.

 En el conjunt de les etapes d’educació infantil de segon cicle, primària i educació secundària obligatòria, 142.492 alumnes han presentat sol·licitud durant el procés de preinscripció.

 El gruix més important de les preinscripcions correspon a P3, el primer curs de l’educació infantil de segon cicle, on s’hi ha preinscrit 77.629 nens i nenes. D’aquests, 70.897, és a dir el 91,60%, han estat admesos en el centre que havien escollit com a primera opció.

 Això suposa que el percentatge d’infants que estudiaran en el centre escollit en primera opció ha augmentat, passant del 90,93% del curs 2009-2010 al 91,6%.

 


Si lo desea puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la siguiente dirección CALLE Balmes 92, 08008 Barcelona, tel. 934673231 o bien enviando un mail a la dirección de correo electrónico: info@dretaescollir.org
Dret a Escollir es una inicitaiva de Ample.