Plataforma
Dret a Escollir
llibertat d'ensenyament
CAT   CAST
dilluns, 20 de novembre de 2017
Lleuger augment dels alumnes que aproven ESO
Notícies

E-Mail destinatari
Nom remitent

Els ministres d'Educació europeus s'han proposat que l'abandonament escolar es redueixi 8 punts

El nombre d'alumnes que aprova l'ESO augmenta lleugerament a Catalunya. El curs 2008-2009 va obtenir el títol de secundària el 78,6% dels 49.585 estudiants matriculats en quart d'ESO, mentre que l'any anterior la xifra era del 77,4%. El 21,4% que no va aconseguir graduar-se inclou els alumnes que van decidir repetir (9,6%), els que van abandonar a meitat de curs (4%) i els que van acabar l'ESO amb el certificat d'estudis (7,8%) . Fa només sis anys la taxa de fracàs escolar era del 30%, de manera que el conseller d'Educació, Ernest Maragall, es va mostrar "satisfet de la millora del sistema educatiu" en la presentació de les dades.

Maragall va insistir més en que aquest canvi de tendència coincideix amb l'arribada massiva d'alumnes d'origen immigrant a les aules catalanes. "Si hem aconseguit avançar en aquest context, el tindrem més fàcil ara que la situació s'ha estabilitzat", va afegir.

Educació va començar a publicar dades sobre la taxa de graduació i repetició en les diferents etapes educatives l'any passat davant les diferents informacions que parlaven de la "mala situació" del sistema educatiu a Catalunya i que situava el fracàs escolar en el 30%, per sobre de la mitjana espanyola i europea. Les dades aportades pel Departament indiquen però que el fracàs es redueix a poc a poc - "en educació els canvis són progressius", va dir Maragall-.Tampoco vol parlar la conselleria de "fracàs escolar", ja que els estudiants que no aproven la ESO quan toca "tenen altres vies per seguir en el sistema i obtenir un títol, com repetir curs o els programes de qualificació professional inicial".

El nombre d'estudiants que aprova baixa en els estudis postobligatoris. El 70,19% d'alumnes de segon de batxillerat va aprovar, mentre que a la FP de grau mitjà només obté el títol el 54,4% dels alumnes. És aquí on el departament vol centrar els seus esforços. "No fem una orientació prou bona al final de l'ESO", va reconèixer Maragall. La taxa de graduació d'FP de grau superior fins i tot ha disminuït des del curs

2002-2003, passant del 71,2% d'aquest any al 67,7% del curs passat. L'objectiu d'Educació és que el 90% de les persones de 18 anys tingui un títol postobligatori en el futur, meta marcada pels ministres d'Educació reunits entre dimarts i dimecres a Madrid, a més de reduir l'abandonament escolar en 8 punts per al 2020.

D'altra banda, els sindicats de professors van confirmar ahir el seu calendari de protestes contra la política educativa de Maragall, amb vagues el 18 de maig i el 28 de setembre, tancaments i altres actes el primer dia de curs.

La Vanguardia.es 15/04/2010

Maite Gutierrez

 


Si lo desea puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la siguiente dirección CALLE Balmes 92, 08008 Barcelona, tel. 934673231 o bien enviando un mail a la dirección de correo electrónico: info@dretaescollir.org
Dret a Escollir es una inicitaiva de Ample.