Plataforma
Dret a Escollir
llibertat d'ensenyament
CAT   CAST
dilluns, 20 de novembre de 2017
El Consell Escolar de Catalunya dóna llum verda a l'avenç del curs sense el suport de sindicats
Notícies

E-Mail destinatari
Nom remitent

El ple del Consell Escolar de Catalunya (CEC) va avalar avui amb algunes reserves i sense el vot favorable dels sindicats la proposta de calendari escolar del conseller d'Educació, Ernest Maragall, que preveu avançar el curs al 7 de setembre i introduir una setmana de vacances al febrer per a alumnes i docents.

La votació, que no és vinculant perquè la conselleria aprovi el calendari, va llançar un resultat de 25 a favor, 8 en contra i 3 abstencions. Famílies i administració local van votar majoritàriament a favor, mentre que els sindicats, estudiants i els moviments de renovació pedagògica es van oposar, principalment, per la supressió de la jornada intensiva al juny i per no "donar-se les condicions" per al canvi. La Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l'Associació de Municipis de Catalunya (AMC) es van abstenir.

El dictamen emès pel ple expressa el conseller aspectes de discòrdia en el si de la comunitat educativa en la majoria dels punts clau de la proposta. Tot i ser aprovada per una àmplia majoria, no va existir un acord unànime sobre punts com iniciar el curs el 7 de setembre, eliminar la festivitat del 7 de gener i la introducció de la setmana de vacances de febrer.

A més, els docents van criticar la supressió de la jornada intensiva al juny, van protestar per la primera setmana de juliol -que serà laboral-. L'acord més unànime que va arribar el CEC va ser demanar la generalització de la sisena hora.

El dictamen també expressa "posicions no coincidents" sobre les vacances dels docents al febrer, però globalment demana aprovar la proposta de la Conselleria. Així mateix, les famílies van introduir una esmena aprovada per demanar més finançament per a la setmana de febrer, especialment destinada a les famílies més desestructurades.

En el seu informe, el CEC va recordar que les patronals dels centres concertats hauran de canviar els convenis col·lectius per "arreglar" la prolongació de la jornada laboral dels docents fins a la primera setmana de juliol, ja que fins ara aquest mes era concebut com a vacances.

A FEBRER, ESCOLES AMB PARES

El nou calendari escolar preveu que les escoles no obrin durant la setmana de vacances de febrer, a menys que les associacions de pares i mares (ampes) organitzin activitats per als nens, en aquest cas podran utilitzar les instal·lacions escolars.

La Conselleria d'Educació obrirà una línia d'ajuts per a Copaga aquestes activitats amb les famílies, que s'activaran només a sol·licitud de les ampes. Educació compta amb una partida d'ajuts que any rere any no s'ha esgotat en no demanar ajudes totes les ampes, el que significa també que no totes les famílies es decideixen per aquesta opció.

A més, el departament espera que el sector privat de l'oci dinamitzi la situació, així com que el sector turístic faci ofertes atractives d'oci familiar per a aquests dies. També confia que les patronals possibilitin la conciliació familiar al febrer.

El nou calendari estableix com a dia lectiu el 7 de gener, la jornada posterior al dia de Reis, tradicionalment entesa perquè els nens juguin amb els regals.

Els professors de la pública hauran de treballar com a mínim fins al 7 de juliol -una setmana més del que és habitual- per compensar l'avanç de curs una setmana al febrer. Com a contrapartida, els mestres lliuraran la setmana de febrer.

La planificació del curs 2010-2012 exigirà que es avancin tots els processos habituals, com la preinscripció escolar -que es farà en un mes i mig aproximadament- i la convocatòria d'oposicions -que serà el desembre en lloc de març-.

MundoNoticias, 23/12/09


Si lo desea puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la siguiente dirección CALLE Balmes 92, 08008 Barcelona, tel. 934673231 o bien enviando un mail a la dirección de correo electrónico: info@dretaescollir.org
Dret a Escollir es una inicitaiva de Ample.