Plataforma
Dret a Escollir
llibertat d'ensenyament
CAT   CAST
dilluns, 20 de novembre de 2017
Les famílies 'progres' dediquen menys temps a educar els fills
Notícies

E-Mail destinatari
Nom remitent

Les famílies que tenen l'etiqueta de progressistes solen descuidar més l'educació dels seus fills. És una de les conclusions d'un informe encarregat per la Fundació Bofill a un equip d'experts que ha dirigit el catedràtic de Sociologia de la Universitat de Deusto, Javier Elzo.


El treball ha classificat les famílies en quatre tipus: al primer corresponen les extravertides i progressistes, al segon, les introvertides i tradicionals, al tercer, les conflictives, i al quart, les harmòniques i convivencials. El treball s'ha fet a partir d'una mostra presa a Catalunya, amb qüestionaris i entrevistes a més d'un miler de famílies, professors i alumnes de 12 anys. Les conclusions de l'estudi revelen que les famílies del primer grup deleguen més que les altres l'educació dels seus fills.


Com són aquests pares i mares anomenats progressistes? Primer solen tenir un nivell de formació més alt. Són en gran part professionals, tècnics, empresaris i comerciants que rebutgen la pena de mort, defensen l'avortament, l'eutanàsia i la legalització de la marihuana, i treballen més fora de casa. "Potser són així perquè estem parlant de pares de família que van viure la transició i l'època de 'prohibit prohibir". No dic que tots els progressistes siguin així, però els que són així destaquen per ser progressistes ", va recalcar el director de l'estudi. Jordi Sánchez director de la Fundació Bofill, va assenyalar: "Les tipologies que té l'estudi ens aproximen a les famílies, però la realitat té molts més matisos".


En aquest grup de famílies progres "hi ha un notable desistiment de l'educació dels fills, que es delega a l'escola, al personal auxiliar domiciliari" o en classes particulars de reforç. També és el grup en què més fills desenvolupen conductes antisocials. Tot i això, altres estudis de l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament i de la Fundació Jaume Bofill corroboren que a major formació dels progenitors, els alumnes solen treuen millors notes i arriben a un nivell de formació més elevat.


Un altre tipus de família, la que l'estudi diu conflictiva, és el que més problemes presenta.
Hi ha altres estudis que ja l'havien ratificat. En aquestes famílies sol haver mal clima familiar, fins i tot amb càstigs corporals, i els pares solen tenir "poca confiança en si mateixos". Els progenitors tenen en general menys nivell cultural. Acostumen a estar a favor de la pena de mort en casos greus i no tenen normes de convivència a casa a l'hora d'anar a dormir, i fins i tot es donen "respostes irrespectuoses dels fills". Aquests pares solen viure "angoixats per l'educació dels fills", recalca l'estudi.


Els altres tipus de família-la introvertida i tradicional, i l'harmònica i convivencial-són les que millor parades surten. En aquesta última, hi ha bon clima familiar i bones relacions amb "el centre docent". Són els més satisfets amb l'educació i tenen "més satisfacció dels fills". Solen ser aquests pares els que més utilitzen el càstig com correctiu. Respecte a les famílies del grup tradicional, l'estudi de la Fundació Bofill destaca que tenen "els valors de sempre", autoritat fora i dins de la família.


Un altre dels punts que recalca Elzo és que l'ésser família monoparental, de separats, nombrosa o reagrupada no té tant d'efecte en les seves relacions i en la formació com "llima familiar i la manera de funcionar".
"Naturalment, de ser família monoparental o d'separats influeix però no tant com el model de funcionament", va reblar Elzo.


Una altra conclusió del treball és que en els quatre tipus familiars "els fills o filles perceben menor implicació del pare que de la mare en les activitats vinculades a ells". I també que "els fills fan una valoració menor de la implicació dels pares i mares que la que diuen aquests que tenen".


El director de l'estudi va voler subratllar que, tot i els problemes i els diferents tipus, la gran majoria de les famílies incloses en la mostra estan "raonablement satisfetes de com funcionen i de l'educació dels fills". "Un notable de nota mitjana", va puntuar Elzo.


S. T. - Barcelona - 28/11/2009
El Pais.com / Catalunya


Si lo desea puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la siguiente dirección CALLE Balmes 92, 08008 Barcelona, tel. 934673231 o bien enviando un mail a la dirección de correo electrónico: info@dretaescollir.org
Dret a Escollir es una inicitaiva de Ample.