Plataforma
Dret a Escollir
llibertat d'ensenyament
CAT   CAST
dimarts, 21 de novembre de 2017
Avaluació de sisè de primària a Catalunya: el món educatiu reflexiona sobre, què fer per a millorar els resultats
Notícies

E-Mail destinatari
Nom remitent

Un de cada quatre alumnes catalans acaba l'educació primària sense assolir les competències bàsiques en llengua catalana, llengua castellana o matemàtiques. Els resultats de la primera avaluació de sisè curs, que van passar  64.388 alumnes entre el 6 i el 13 de maig, confirmen el que molts professors i mestres ja havien detectat, que el fracàs escolar comença abans de l’ESO i es necessiten mecanismes per a atallar-lo. Les famílies rebran els resultats individuals de les proves dels seus fills aquests dies, on es mesura el nivell de comprensió lectora i escrita i la seva capacitat matemàtica. No determinaran si els alumnes passen a secundària, això ho decideix el claustre i són pocs els quals repeteixen curs -l'any acadèmic 2007-2008 solament va repetir sisè un 1,8% dels alumnes-. Serviran en canvi, “de guia per als professors de secundària i perquè la pròpia escola detecti on ha de millorar”. Coincidien ahir el conseller de Educació Ernest Maragall, i el president del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, Joaquim Prats. La qüestió que queda pendent ara és que ha de canviar per a evitar que un 25% d'alumnes arribi a l’ESO sense les matèries consolidades.

CANVI METODOLÒGIC I MÉS RECURSOS

Els centres d'educació primària ja tenien ahir els resultats individuals dels seus alumnes i el dia 18 rebran els globals del centre respecte a la mitjana catalana. “Ha estat una sorpresa veure que alguns alumnes que anaven bé durant el curs han tret resultats dolents en les proves d'avaluació i al revés”, afirma Carme Redón, directora del CEIP Pau Casals, en el barri barceloní de Gràcia. Una de les raons que expliquen això segons Redon, està en el que mesuren les proves. “Tracten de determinar el nivell de competències quan en l'escola encara estem ensenyant majoritàriament coneixements; això significa que hem de fer un canvi en la metodologia pedagògica”, assenyala. Amb ella coincideix Núria Casadellá, directora de l'escola Rosa dels Vents, a Barcelona. “Un canvi pedagògic podria millorar el rendiment dels alumnes, no podem seguir ensenyant com fa 25 anys perquè els alumnes i la societat són distints”, explica. La idea és desenvolupar una educació més individualitzada i participativa però per a això “fan mancada recursos” expliquen.

DISMINUIR LA RÀTIO.

Altra de les solucions que es plantegen és la disminució d'alumnes per professor. “Potser no en totes les classes, però estaria bé que poguéssim treballar amb grups reduïts perquè els alumnes rebin una atenció més individualitzada”, opina Redon. Tant Redon com Casadellàs creuen que aquesta avaluació “pot ser útil” per a l'escola perquè ajudaria “a reflexionar sobre les nostres línies de treball”.

 

FORMACIÓ DEL PROFESSORAT.

La formació inicial i permanent dels mestres i professors també hauria de millorar i renovar-se, afirma Ferran Ferrer, catedràtic d'Educació Comparada de la Universitat Autònoma de Barcelona i coordinador dels informes de la Fundació Bofill. Aquest expert coincideix amb la necessitat de reorientar la metodologia que s'utilitza en classe. “Un 25% de fracàs en primària és més greu encara que en l’ESO, perquè significa que a la meitat de l'etapa educativa aquests alumnes no han consolidat les matèries instrumentals bàsiques i arrossegaran dèficits”, recorda.

AVALUACIÓ EN CAMBRA.

Ferran es mostra partidari d'aquesta avaluació, però considera que hauria de realitzar-se en quart de primària. “Així els professors de primària tindrien temps per a millorar la formació dels alumnes que ho necessitin, en canvi se si fa en sisè, responsabilitat queda en la secundària”.

ES POT MILLORAR EN L’ESO.

El nivell dels alumnes que entren en primer d'ESO sempre és diferent encara que procedeixin de les mateixes escoles, sosté Enriqueta Díaz, professora de secundària i batxillerat a l'institut Arnau Cadell de Sant Cugat. Amb una àmplia experiència en l'ensenyament Diaz considera que “no es pot donar a cap alumne per perdut, en la ESO també es pot millorar i els professors ens esforcem per a això”. Així que, no haver assolit aquestes competències bàsiques en primària no té perquè ser determinista. Aquesta professora afirma que els instituts ja reben informació sobre els alumnes que els arriben.

MOTIVAR.

En la línia del canvi metodològic, hi ha qui advoca per una educació que motivi a l'alumne a estudiar. Irene Balaguer, presidenta de l'associació de mestre Rosa Sensat, insisteix que “cal adaptar-se a la realitat social del segle XXI”. “L'educació a Catalunya està millor que mai, el que ocorre és que els alumnes s'avorreixen perquè l'ensenyament tradicional encara és majoritària”. La portaveu d'educació de CIU en el Parlament, Irene Rigau, també fa una crida a “reorientar els objectius, continguts i metodologia de la primària”, i reclama mesures de l'administració per a reduir el fracàs. Montserrat Ros, delegada d'educació de C.C.O.O., també demana accions en aquest sentit.

MAITE GUTIÉRREZ /SARA SANS. La Vanguardia, 12 de juny de 2009


Si lo desea puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la siguiente dirección CALLE Balmes 92, 08008 Barcelona, tel. 934673231 o bien enviando un mail a la dirección de correo electrónico: info@dretaescollir.org
Dret a Escollir es una inicitaiva de Ample.