Plataforma
Dret a Escollir
llibertat d'ensenyament
CAT   CAST
dimarts, 21 de novembre de 2017
La preinscripció revela que falta oferta a Secundària
Notícies

E-Mail destinatari
Nom remitent

En total són 743 nens (el 3% de prematrícules dels menors de 3 anys i el 5% dels que tenen 12 anys). Sobresurt, però, que ha pujat el nombre d´alumnes de Secundària exclosos de les sis opcions escollides (92 més), en haver augmentat també els preinscrits (309 més), però no l´oferta de les zones de més demanda.

A l´ESO, de les 6.008 prematriculacions, 5.699 s´escolaritzaran en algun dels tres instituts públics o tres concertats més propers a què aspiraven (àrea de proximitat). 5.270 joves entren en primera opció.

Un 9,5% no va al centre preferit

Segons dades del Consorci d´Educació, de les 13.120 preinscripcions de P-3, 12.686 aniran a una de les escoles triades i 11.874, a l´exigida en primera opció (és a dir, un 9,5% no va al centre preferit, davant el 12% de fa un any).

Aquesta millora s´explica, segons el director d´escolarització del Consorci, Manuel Fernández, per la creació de sis nous grups (Sant Andreu, Sant Martí, l´Eixample i Gràcia) i tres escoles (Cartagena, Bailèn i Can Fabra). «Queden problemes molt concrets a Sant Andreu i Sant Martí», resumeix.

Per districtes hi ha diferències. En P-3, Sant Martí (86%) és la zona amb menys admesos en primera opció, davant Sarrià-Sant Gervasi (96%). En Secundària, Les Corts (80%) és el pitjor i Sant Andreu (93%) qui ho té més bé. Fernández pensa que caldrà obrir grups o escoles en les zones de més demanda i preparar-se per a l´augment previst els propers anys a Secundària. Però aquesta pujada ja s´ha notat aquest any.

No queden sense plaça

Els 743 nens sense plaça a cap de les escoles triades no es quedaran sense col•legi (l´escolarització és obligatòria), sinó que els pares hauran de dur-los més lluny de casa.

Unes escoles (per tradició, per prestigi...) tenen més demanda. Llavors s´aplica un barem per punts (els germans matriculats puntuen, per exemple). A Barcelona, encara hi ha 600 places escolars buides. Fins demà s´atenen reclamacions i peticions de canvi de plaça de famílies no admeses als centres desitjats.

ARTUR ZANON. 27.05.2009. 20 minutos.es


Si lo desea puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la siguiente dirección CALLE Balmes 92, 08008 Barcelona, tel. 934673231 o bien enviando un mail a la dirección de correo electrónico: info@dretaescollir.org
Dret a Escollir es una inicitaiva de Ample.