Plataforma
Dret a Escollir
llibertat d'ensenyament
CAT   CAST
dilluns, 20 de novembre de 2017
Apagada Informativa respecte a la LEC?
Notícies

E-Mail destinatari
Nom remitent

El diumenge 25 de gener es va celebrar la FestAMPA , trobada familiar organitzada per la CCAPAC, amb més de 300 dirigents d'AMPAs d'escoles cristianes de Catalunya, que representen més de 250.000 alumnes. A la trobada va tenir lloc un interessant debat sobre el projecte de llei d'educació de Catalunya (LEC) entre els portaveus d'educació dels principals grups parlamentaris catalans. Va haver-hi aportacions interessants i sorprenents, com sentir el Sr. Daniel Font, portaveu del PSC-CpC reconeixent opacitat per part d'Educació quan se li va preguntar per què no es publicava el cost de la plaça escolar, o que encara caldran vuit anys perquè la gratuïtat arribi a les escoles concertades; o el compromís de la Sra. Irene Rigau, portaveu de CiU, de defensar la gratuïtat de l'educació postobligatòria. El tema de la LEC em sembla de gran interès, no només per a la comunitat educativa, sinó per al conjunt de la societat, però no vaig poder trobar la notícia als mitjans de comunicació. Sé què vol dir la llibertat de premsa, i la respecto; també sé que no tot es pot publicar. Però em preocupa que una acció totalment constructiva i en positiu, havent-se'n informat, no tingui repercussió.

Josep Maria Romagosa

Carta Publicada: Avui

Vallirana


Si lo desea puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la siguiente dirección CALLE Balmes 92, 08008 Barcelona, tel. 934673231 o bien enviando un mail a la dirección de correo electrónico: info@dretaescollir.org
Dret a Escollir es una inicitaiva de Ample.