Plataforma
Dret a Escollir
llibertat d'ensenyament
CAT   CAST
dimarts, 21 de novembre de 2017
ELS CATALANS NO CONFIEN EN EL SISTEMA EDUCATIU
Notícies

E-Mail destinatari
Nom remitent

Existeix una percepció de fracàs del sistema escolar català.

Els resultats de l’anàlisi de les dades de l’informe PISA 2006 a Catalunya, promogut per la Fundació Jaume Bofill, estableix que a Catalunya la puntuació en ciències, matemàtiques i comprensió lectora és significativament inferior a la de la mitjana dels països membres de l'OCDE.

Però també la societat catalana constata que el sistema educatiu no marxa bé. L’empresa Gesop ha realitzat una enquesta en la qual s’explica la poca confiança que hi ha en el sistema educatiu, on un 65% dels enquestats considera que els alumnes surten poc o gens preparats.

Un altre aspecte a destacar de l’enquesta és que, només un 48% dels enquestats aposta per l’escola pública. La resta es reparteix entre l’escola concertada i l’escola privada.

El debat sobre el sistema educatiu català arrossega mancances des de fa dècades: s’ha de millorar la convivència, s’ha de millorar la disciplina, s’ha de millorar en coneixements i s’ha de millorar en esforç.

L’informe recomana estabilitzar la gestió del sistema educatiu i “acordar un compromís públic de les principals organitzacions dels sector públic i del sector privat per col·laborar estretament en l’objectiu de garantir un sistema educatiu equitatiu i d’excel·lència per tots els ciutadans”


Si lo desea puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la siguiente dirección CALLE Balmes 92, 08008 Barcelona, tel. 934673231 o bien enviando un mail a la dirección de correo electrónico: info@dretaescollir.org
Dret a Escollir es una inicitaiva de Ample.