Plataforma
Dret a Escollir
llibertat d'ensenyament
CAT   CAST
dimarts, 21 de novembre de 2017
El debat pública vs. privada ha de superar-se.
Notícies

E-Mail destinatari
Nom remitent

Les lleis d'Educació han d'anar més enllà de l'alternança política i el partidisme.

Actualment, tots els informes demostren que a Espanya i més concretament a Catalunya el sistema educatiu està fracassant i és greu la situació que estan travessant els nostres joves.

És un tema seriós que exigeix dels nostres governants decisió, generositat i lideratge. En aquesta línia el debat entre escola pública o privada ha de superar-se pel bé de tots i la Llei d'Educació catalana és una d'aquestes ocasions úniques per a aconseguir corregir aquesta situació.

És just reconèixer el paper que l'escola concertada ha jugat tradicionalment en la formació dels escolars catalans i el qual actualment té en l'escolarització dels alumnes immigrants que rep Catalunya.


Si lo desea puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la siguiente dirección CALLE Balmes 92, 08008 Barcelona, tel. 934673231 o bien enviando un mail a la dirección de correo electrónico: info@dretaescollir.org
Dret a Escollir es una inicitaiva de Ample.