Plataforma
Dret a Escollir
llibertat d'ensenyament
CAT   CAST
dimarts, 21 de novembre de 2017
Agraïm l'assistència de tots a la manifestació.
Notícies

E-Mail destinatari
Nom remitent
El dilluns nou de juny, convocats per la Plataforma Dret a Escollir, ens vam manifestar davant el departament d´Educació més de 5.000 persones demandant modificacions a l´Avantprojecte de Llei Catalana d Educació, al ser preguntat per això, el Conseller Ernest Maragall va respondre: "Ignoro que existeixi una mobilització en contra de l'avantprojecte portada a terme pels pares catalans". Ignora, deduïm, per tant, la resposta democràtica que en el carrer està rebent el seu projecte de LLei.  Una llei que vol conculcar l'article 27 de la Constitució, és a dir, ignorar el dret dels pares a triar l'escola que volen per als seus fills dintre d´un marc de pluralisme .. Sembla, no estem segurs, que el Conseller volgués minimitzar el problema quan sap perfectament que a la LEC li han presentat més de 225.000 al·legacions, i que 5.000 persones –pares i mares de escoles publiques i concertades d´arreu de Catalunya - van reclamar el dilluns respecte a la diversitat. Des de la plataforma Dret a Escollir pensem que és un tema important i que el  Conseller Maragall hauria d'estar informat.

Volem sortir de dubtes, i demanem que el Conseller digui clarament, si sap què succeïx amb l´avantpyejecte i si sap el que diuen els pares respecte a aquesta llei.

Emplacem igualment al President Montilla que des de la seva posició pugui reconduir i liderar al govern a treballar en consens amb les famílies per a promoure un sistema educatiu obert, plural i gratiuit per a tothom.

 


Si lo desea puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la siguiente dirección CALLE Balmes 92, 08008 Barcelona, tel. 934673231 o bien enviando un mail a la dirección de correo electrónico: info@dretaescollir.org
Dret a Escollir es una inicitaiva de Ample.