Plataforma
Dret a Escollir
llibertat d'ensenyament
CAT   CAST
dimarts, 21 de novembre de 2017
Comunicat de premsa, 13 de maig de 2008
Notícies

E-Mail destinatari
Nom remitent
13 de maig de 2008

 

Comunicat de premsa


La Plataforma DRET A ESCOLLIR anuncia mobilitzacions contra l'avantprojecte  de la Llei d´Educació de Catalunya

 

-      Presenten 20.000 signatures reclamant el dret a escollir escola de les mares i pares de Catalunya..

-      La Plataforma anuncia actes de protesta a finals de maig si no es corregeix l'avantprojecte.

 

En un acte celebrat aquest migdia al Centre Internacional de Premsa de Barcelona, una representació de pares i mares de la Plataforma Dret a Escollir ha denunciat que l'avantprojecte de Llei d'Educació de Catalunya retalla encara més la llibertat d'escollir escola i el pluralisme del sistema educatiu de Catalunya.

Per als membres de la Plataforma es posa per sobre del dret a la llibertat d'educació un suposat "dret a planificar", imposant radicalment la zonificació i l'intervencionisme uniformador de l'administració pública, en total contradicció amb  el principi que sempre ha defensat el Conseller Ernest Maragall de promoure la diversitat.

La Plataforma considera que el Conseller Maragall ha cedit totalment als plantejaments corporativistes dels sindicats, que van fer xantatge amb una "vaga preventiva". Diuen que les famílies no poden fer cap vaga preventiva per a què s'escoltin els seus drets.

 

La Plataforma ha denunciat en concret de l'articulat de la llei els següents punts :

-          Es prioritza absolutament la pertenència a una zona, per tant, no s'admet escollir lliurement entre els diversos centres públics i concertats, obligant a les famílies a "fer trampes" per a exercir els seus drets bàsics.

-          No es garanteix la gratuïtat per a totes les famílies al no finançar els centres concertats equitativament amb els centres públics: així és impossible que puguin complir totes les obligacions que se'ls imposen.

-          S'ignora totalment el caràcter propi dels centres educatius, al qui no es fa cap referència, i inclós prohibeix, en contradicció amb la legislació vigent, la possibilitat de  l'educació diferenciada (o no mixte) als centres públics i concertats.

-          Es parla contínuament del "servei públic d'educació" per referir-se a escoles públiques i concertades, com si l'Estat o la Generalitat fossin els propietaris d'ambdues. Per a la Plataforma Dret a Escollir l'educació és un "servei d'interés públic", però no un "servei públic" i el poden prestar tant les administracions públiques com la iniciativa social.

-          L'Avantprojecte de Llei imposa un "comisari" polític municipal al consell escolar dels centres concertats per a "control i gestió" (i per què no a les associacions, comerços, empreses, etc?).

-          S'imposa un percentatge màxim d'inmigrants als centres educatius: per què no un tope també per religió, raça o sexe? Es una mesura discriminatòria per als drets fonamentals del nouvinguts.

-          Es suprimeixen els punts per famílies nombrosa per a l'admisió d'alumnes en les escoles,  vulnerant una altra vegada la Llei de Protecció a Famílies Nombroses, en contradicció amb les promeses del Conseller Maragall a aquest col.lectiu el curs passat.

 

Han aplaudit la idea del compromís  que signarien les famílies amb la escola, però es pregunten que "si no han pogut escollir l'escola, com volen que facin cap compromís?"

La Plataforma "Dret a Escollir" ha presentat les vint mil signatures que s'han adherit al manifest, demanant al Govern de la Generalitat un pacte social en educació que tingui en compte els drets fonamentals de les famílies.

Aquesta setmana es presentaran les signatures al Conseller Maragall i als grups parlamentaris. Si no s'anuncia cap modificació de l'avantprojecte, la Plataforma planteja mobilitzacions de pares i mares per a finals de maig.

En l'acte d'avui ha intervingut una mare immigrant musulmana de Girona, un pare amb un fill amb paràlisi cerebral, un representant de les escoles concertades de Girona, un altre de les famílies nombroses, un pare de l'escola pública, un pare d'escola cristiana, una mare d'escola diferenciada

 

Barcelona, 13 de maig de 2008

Plataforma Dret a Escollir

 

Més informació: Joan Garriga - 609140882

www.dretaescollir.org

 

Fotos de l'acte a:

http://picasaweb.google.es/ample.catalunya/RodaPremsa

 

----------------------------------

 

Qui som: una mica d'història

 

"Dret a escollir: Llibertat d'ensenyament" és una plataforma promoguda per mares i pares de Catalunya, que reclama el suport de totes les persones i de les entitats socials i ciutadanes, per defensar els drets fonamentals dels pares en l'educació dels nostres fills, en un marc de llibertats i pluralisme.

La Plataforma va néixer el 2004 al voltant d'una "Declaració de principis", amb l'objectiu que el debat sobre educació i valors a Catalunya que es va obrir respectés en tot moment els drets fonamentals dels pares.  Això suposa promoure el pluralisme, que cap família sigui discriminada i que tothom pugui exercir la seva llibertat amb tots els seus drets.

La Plataforma va considerar que el decret d'admisió d'alumnes que es va fer llavors no respectava aquests drets i davant la no modificació del decret, la Plataforma va convocar al juny de 2004 una concentració de famílies davant la Conselleria d'Educació amb la participació de unes quatre mil famílies, i una altra a Lleida dues setmanes després, amb un miler de participants.

Al mateix temps la Plataforma va recollir 46.000 signatures de suport de famílies i de més d'un centenar d'entitats que es van presentar a la Consellera d'Educació Marta Cid i al President del Parlament de Catalunya, Ernest Benach. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va donar la raó a les famílies i va anular finalment els articles del Decret que limitaven el dret dels pares i mares a escollir escola.

El Pacte Nacional d'Educació (PNE) semblava que aconseguia posar els primers pasos per fer una polìtica educativa de consens i amb la participació de tots.

Malgrat tot, ignorant part de las bases d'aquest Plan, durant el segon govern tripartit ha continuat de manera creixent l'intervencionisme i els projectes planificadors per sobre dels drets i la veu dels primers interessats, les mares i pares dels alumnes. Veient aquest tarannà, al mes de gener de 2008 la Plataforma va impulsar de nou un manifest, que ara té quasi 20.000 famílies adherides.

Durant aquest procés, la Conselleria d'Educació ha presentat un avantprojecte de Llei d'Educació de Catalunya que no té res a veure amb el Pacte Nacional d'Educació, que cedeix als plantejaments dels sindicats (que van radicalitzar els procés amb una "vaga preventiva") i que vulnera greument una altra vegada els drets fonamentals dels pares (que no poden fer cap vaga preventiva).

Qualsevol família ha de poder escollir el centre educatiu públic o d'iniciativa social, d'acord amb l'educació que desitgi per als seus fills. L'administració pública, la missió de la qual és col·laborar amb els pares però no substituir-los, ha de crear les condicions que facilitin aquest dret a totes les famílies.

Som contraris a aquells que promouen enfrontaments artificials. Volem que desapareguin les actituds agressives i intolerants, i que els poders públics de Catalunya governin per a tots.

Les famílies hem de reaccionar perquè no es vulnerin i marginin els nostres drets i perquè ningú, ni cap instància, pretengui suprimir o substituir el paper que ens correspon als pares en l'educació dels nostres fills. Aquestes pretensions serien més pròpies d'un règim totalitari (d'escola única) que d'un país com el nostre, de convivència pacífica, democràtica i plural, que respecta les diferències, i que promou les llibertats. No podem romandre indiferents. El dret a escollir és el teu dret, el dret de tots.


Si lo desea puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la siguiente dirección CALLE Balmes 92, 08008 Barcelona, tel. 934673231 o bien enviando un mail a la dirección de correo electrónico: info@dretaescollir.org
Dret a Escollir es una inicitaiva de Ample.