Plataforma
Dret a Escollir
llibertat d'ensenyament
CAT   CAST
dimarts, 21 de novembre de 2017
Com és que els pares suecs poden exercir el dret a escollir escola i els catalans no?
Notícies

E-Mail destinatari
Nom remitent

E-noticies, 27/11/2007

Aquests darrers dies ha coincidit la presentació de l'estudi "El estado de la educación en Catalunya" amb la confirmació del propi president Montilla en el  programa "Tinc una pregunta per a vostè" que porta els fills a una escola privada. Ningú discuteix que Montilla, com a ciutadà, té la llibertat d'escollir, però sí que es discuteix que, com a socialista, esculli una escola privada. Segons sembla, el ciutadà socialista té dret a escollir només entre escola pública o escola pública.

El dret a l'educació gratuïta, raó de ser de l'escola finançada amb diner públic, s'estableix per afavorir que els nens sense recursos puguin incorporar-se a la societat amb un cert bagatge. Per tant no és contradictori que Montilla, que disposa de recursos suficients, porti els fills a una escola privada i alhora defensi aquest dret  per als més desafavorits. Seria una estupidesa portar-los a l'escola pública per una suposada coherència amb els principis que defensa, sobretot perquè l'escola pública no té, ni de lluny, la  mateixa eficàcia de l'escola privada. I les dades de l'estudi així ho mostren.

Coneixedor d'aquesta realitat, Montilla decideix, en escollir una escola privada, invertir en el futur dels seus fills: els prepara per aprofitar més i millors oportunitats. Qui pogués!, diran molts. Doncs s'hauria de poder. A la Declaració Universal dels Drets Humans, el d'educació obligatòria i gratuïta va més enllà: "els pares tenen dret preferent a triar el tipus d'educació que s'ha de donar als seus fills". El dret a escollir, doncs, no està reservat a qui té recursos sinó que és un dret de tothom. Un dret universal. I així és a Suècia des que fa 15 anys un govern liberal va establir la gratuïtat a totes les escoles públiques o privades. El sistema, a més, fomenta l'eficiència dels centres (per competència) sota el risc de quedar-se sense alumnes. 

Està bé que el ciutadà socialista Montilla exerceixi el dret d'escollir, però com a governant hauria de procurar que la resta de ciutadans també poguessin exercir-lo. Però com que no ho fa, tinc una pregunta per a vostè: si el conseller d'Economia assegura que  Catalunya té un PIB per càpita superior a Suècia i ambdós països tenen una població i immigració relativament similar, com és que els pares suecs poden exercir el dret a escollir escola i els catalans no? No serà que anteposa una ideologia a un dret  fonamental, oi?


Si lo desea puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la siguiente dirección CALLE Balmes 92, 08008 Barcelona, tel. 934673231 o bien enviando un mail a la dirección de correo electrónico: info@dretaescollir.org
Dret a Escollir es una inicitaiva de Ample.