Plataforma
Dret a Escollir
llibertat d'ensenyament
CAT   CAST
dilluns, 20 de novembre de 2017
El Govern elabora una guia de detecció i actuació per a l'alumnat amb altes capacitats
Notícies

E-Mail destinatari
Nom remitent

    La guia recull un conjunt de materials per al professorat i els pares per detectar els alumnes talentosos i proposar programes per treballar dins l’aula.

    La iniciativa s’emmarca en l’ofensiva de país a favor de l’èxit escolar.

    Fins ara ja s’han format més de 600 docents en altes capacitats.

Potenciar el talent al llarg de tot el sistema educatiu i donar una resposta adaptada als alumnes amb altes capacitats intel·lectuals són dos dels objectius del Govern emmarcats en la seva ofensiva de país a favor de l’èxit escolar. En aquest context, el Departament d'Ensenyament, en col·laboració amb associacions i fundacions d’altes capacitats de Catalunya, ha elaborat una guia de detecció i actuació per a l’alumnat amb altes capacitats. Un material adreçat al professorat de primària i secundària per tal de facilitar la tasca de detecció de l’alumnat talentós i la d’actuació dins l’aula. La guia forma part del conjunt d’accions emmarcades en aquesta ofensiva.

Els alumnes superdotats o talentosos suposen entre el 4% i el 6% de la població escolar. Són un grup heterogeni que comparteix trets comuns i necessiten una detecció per tal que es puguin atendre posteriorment les seves necessitats.

El Departament d'Ensenyament ja està treballant en la formació del professorat per poder detectar l’alumnat talentós i alhora poder aplicar programes que permetin impulsar les seves capacitats. El passat curs 2011-2012 més de 600 docents van rebre formació específica en altes capacitats

Llegir més

 


Si lo desea puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la siguiente dirección CALLE Balmes 92, 08008 Barcelona, tel. 934673231 o bien enviando un mail a la dirección de correo electrónico: info@dretaescollir.org
Dret a Escollir es una inicitaiva de Ample.