Plataforma
Dret a Escollir
llibertat d'ensenyament
CAT   CAST
dimarts, 21 de novembre de 2017
Les famílies afronten la tornada a l'escola més dura per la crisi
Notícies

E-Mail destinatari
Nom remitent

Les famílies afronten la volta al 'escola' més dura dels últims anys, donada la situació econòmica que travessen moltes llars per la crisi, agreujada per la pujada de l'IVA de roba i calçat, i de part del material que fan servir els escolars fins al 21% i per la reducció d'ajuts públics.

El portaveu de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) Enrique García, calcula que el començament de l'any escolar costarà una mitjana de 640 euros per nen: 510 en les escoles públiques i 917 en els privats concertats.

Caldrà sumar una mitjana aproximada de 14 euros anuals per la pujada de l'IVA del 4 al 21% útils no estrictament de classe, però que també fan servir els alumnes, ja que la despesa mitjana per material escolar és de 124 euros. Es tracta d'una reclassificació tributària d'objectes com cartolines, llibretes, compassos, plastilina, pintures i fins plàstic per folrar llibres.

Els llibres de text "escapen" a la pujada de l'IVA, ja que mantenen el tipus reduït, com àlbums, partitures, mapes i quaderns de dibuix.

Però tot i així, els preus dels llibres pugen aquest any una mitjana del 2,39%, amb un cost mitjà a primària, per exemple, de 215 euros per alumne.

Tanmateix, el seu import varia entre col·legis i establiments, així que OCU aconsella comparar per estalviar 'un pessic'.

Segons l'Associació d'Editors de Llibres Escolars (ANELE), el preu està subjecte a dos règims: el de tipus "fix o únic", que determina l'editor per als textos de nivells no obligatoris (infantil, batxillerat i FP), i el "lliure" i variable que decideix l'establiment per als ensenyaments obligatoris (primària i ESO).

Però un terç dels escolars tindrà dificultats greus per poder adquirir els llibres i el material suficients, assegura la Confederació Espanyola d'Associació de Pares i Mares d'Alumnes (CEAPA).

Per això, OCU advoca per reutilitzar els llibres quan sigui possible, ja que "se solen canviar amb notable freqüència", tot i que la seva vigència legal és de quatre anys, i anima beneficiar dels sistemes de préstec que hi ha en determinades comunitats.

La volta al 'escola' suposa, a més, el pagament de certes quotes en l'ensenyament concertat, segons OCU (des 83-315 euros), de menjadors escolars, també afectats per la pujada de l'IVA (fins a 99 euros de despesa mitjana mensual); transport (88 euros mensuals) o uniformes (una mitjana de 216 euros).

A més, aquest any, com assenyala OCU, "moltes ajudes" autonòmiques o municipals "desapareixen" o baixen, com les de menjador o llibres.

ANELE indica que les administracions públiques, llevat d'excepcions, reduiran en un 75% les aportacions per a llibres.

I algunes autonomies -com Madrid, Catalunya o Comunitat Valenciana- permetran portar la carmanyola a l'escola per estalviar. Per tot això, OCU recomana educar els fills "en un consum responsable".

La Vanguardia 3 setembre 2012

Foto: La tornada a l'escola al Centre d'Educació Infantil a Barcelona, on el 15% dels alumnes són d'origen immigrant Xavier Cervera


Si lo desea puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la siguiente dirección CALLE Balmes 92, 08008 Barcelona, tel. 934673231 o bien enviando un mail a la dirección de correo electrónico: info@dretaescollir.org
Dret a Escollir es una inicitaiva de Ample.