Plataforma
Dret a Escollir
llibertat d'ensenyament
CAT   CAST
dimarts, 21 de novembre de 2017
Una bona relació entre docents i famílies millora els resultats acadèmics d'estudiants, segons un informe
Notícies

E-Mail destinatari
Nom remitent

Sota el nom 'Famílies, escola i èxit', l'informe apunta que una aliança fructífera entre les escoles i les famílies és "una condició imprescindible per a l'aprenentatge", especialment dels alumnes que viuen en contextos desafavorits, ha informat avui la fundació en un comunicat.

Per aconseguir una bona relació, cal trencar cinc barreres que actualment predominen en la societat catalana: la manca d'un lloc definit per a les famílies a les escoles, la culpabilització mútua sobre els problemes de l'alumnat, la percepció per part dels docents que les famílies han dimitit d'educar, la percepció per part de les famílies que cada vegada se'ls demana més des de les escoles, i la idea que el treball amb les famílies no forma part de les tasques dels docents.

Segons l'informe, cal un nou vincle basat en la "interdependència, l'equitat i la construcció conjunta de l'èxit acadèmic", pel que es recomana innovació en el plantejament de les relacions entre les escoles i les famílies.

A més, Tort i Collet insten les associacions de mares i pares (Ampes) a fomentar plans de millora de les relacions, i demanen a les escoles que garanteixin una formació contínua dels docents en aquest àmbit.

L'informe és fruit del seminari internacional 'Escoles, famílies i èxit', celebrat el 2010 amb la participació de més de 30 experts, i servirà com a marc teòric per a l'assessorament de vuit centres educatius catalans - sis de primària i dos de secundària- -.

2012.07.17 | lainformacion.com

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)


Si lo desea puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la siguiente dirección CALLE Balmes 92, 08008 Barcelona, tel. 934673231 o bien enviando un mail a la dirección de correo electrónico: info@dretaescollir.org
Dret a Escollir es una inicitaiva de Ample.